Dotknij Kultury

Projekt „Dotknij kultury” to refleksja nad obecną sytuacją wywołaną przez Covid-19, ale także nad długotrwałym spadkiem zainteresowania niektórymi obszarami środowiska kulturalno-artystycznego. 

Koordynator projektu: Centrum Wspierania Edukacji Pozaformalnej (Słowacja)

Jego celem jest tworzenie dorobku intelektualnego do prezentacji i rozwoju działań kulturalnych i artystycznych z udziałem ekspertów z dziedziny kultury, sztuki, edukacji pozaformalnej, pracy z młodzieżą i informatyki. W projekt będą zaangażowani partnerzy i eksperci ze Słowacji, Czech i Polski. W trakcie realizacji projektu powstaną dwa dorobki intelektualne oraz zostanie zrealizowanych kilka wydarzeń edukacyjnych i multiplikacyjnych.

Stworzone wyniki intelektualne:

1. Interaktywna aplikacja internetowa

Aplikacja rozrywkowo-edukacyjna z dziedziny kultury i sztuki, zlokalizowana na kilka języków. Aplikacja będzie się składać z dwóch części: gościa i kuratora. Część dla odwiedzających aplikacji zostanie zaimplementowana jako gra, w której odwiedzający będą mogli doświadczyć nieformalnych działań edukacyjnych w formie mini-gier. Część kuratorska służy twórcom wydarzenia kulturalnego/nauczycielom do tworzenia nowych nieformalnych działań edukacyjnych w środowisku online, które następnie posłużą jako element motywacyjny i edukacyjny wydarzenia. Ten wynik będzie również zawierał portal internetowy poświęcony projektowi i tematom projektu.

 2. Podręcznik metodyczny

Podręcznik autora podsumowujący możliwe podejścia do komplementarnych działań instytucji kultury i sztuki realizowanych metodami edukacji pozaformalnej, z możliwością realizacji w środowisku edukacji formalnej i pozaformalnej. Podręcznik będzie efektem działań grupy eksperckiej w różnych dziedzinach kultury, skupiających się przede wszystkim na historii, plastyce, teatrze, muzyce literaturze, filmie itp. Część działań w podręczniku metodycznym wskaże również możliwości wykorzystania interaktywnej aplikacji.

Na zakończenie projektu odbędą się dwie konferencje końcowe z udziałem międzynarodowym: jedna na Słowacji i jedna w Czechach. Konferencje będą koncentrować się na prezentacji produktów i rezultatów projektu, informowaniu o funkcjach aplikacji interaktywnej, nawiązywaniu partnerstw i współpracy pomiędzy uczestnikami z różnych sektorów. Tak skonstruowana koncepcja projektowa ma zapewnić tworzenie produktów wysokiej jakości.

Czas trwania projektu: 01.06.2021 - 31.05.2023

Miejsce realizacji projektu: Słowacja, Czechy, Polska

Projekt „Dotknij kultury” jest wspierany przez program Unii Europejskiej Erasmus+

 

Data publikacji 2022-01-07