Działaj lokalnie

"Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

Celem "Działaj Lokalnie" jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę meiszkańców z małych miejscowości.

Poprzez Program "Działaj Lokalnie: wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Stowarzyszenie "czajnia" jest jednym z 67 ośrodków Działaj Lokalnie i systematycznie co roku przyznaje 55 000 zł w postaci małych grantów dla organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych z terenu powiatu tomaszowskiego.