W wyniku konkursu ogłoszonego dnia 22 czerwca 2014 roku po ocenie wszystkich wniosków wyłonilśmy zwycięzców, którzy otrzymali dofinansowanie:

 

1. "Mały przedsiębiorca" - Fundacja Społeczno-Gospodarcza OSCAR - 5 700 zł

2. "Żyj zdrowo, ruszaj się bo zardzewiejesz" - Ulchówieckie Stowarzyszenie Kresowe "Wspólny Cel" - 6 000 zł

3. "Graffiti Symbolem Wolności" - Stowarzyszenie Lakavinyl - 5 973 zł

4. "Wspólne działanie dobrem dla naszych dzieci" - grupa nieformalna "Zawadczanie razem" - 6 000 zł

5. "Jesień na ludową nutę" - Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnoszynie" - 5 999 zł

6. "Baśniowa Kraina" - grupa nieformalna "Wspólna Inicjatywa Wsi Nowosiółki" - 4 958 zł

7. "Powrót do tradycji, łączenie pokoleń" - Stowarzyszenie "Lubczyk" - 3 195 zł

8. "Razem Zrobimy Więcej' - Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne na Rzecz Rozwoju Wsi Sabaudia" - 4 958 zł

9. "Przeszłość dla przyszłości" - Lubelski Uniwersytet Trzeciego wieku filia w Tomaszowie Lubelskim - 4 800 zł

10. "Zmysłowość i magia placu zabaw" - grupa nieformalna przy przedszkolu samorządowym w Lubyczy Królewskiej - 4 300 zł

11. "Szanujmy przeszłość, planujmy przyszłość" - Stowarzyszenie Miłośników Wożuczyna i okolic - 2 075 zł