W 2016 roku dofinansowaliśmy 13 projektów:

1. "TSS Kudłaty" - Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe KUDŁATY - 3 500 zł

2. "Super babcią być" - nieformalna grupa Senior na Czasie działająca przy Stowarzyszeniu Wspierania Działalności Artystycznej i Kulturalnej Zespołu Seniora "Harmonia" - 2 650 zł

3. "Kreatywna integracja" -Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego - 3 500 zł

4. "OSA - Obronna Sfera Aktywności" - grupa nieformalna działająca przy Tomaszowskim Klubie Karate Tradycyjnego - 6 000 zł

5. "Zdrowie i życie przede wszystkim" - Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki" - 4 500 zł

6. "Spacerem po Tomaszowie" - grupa nieformalna "Roztocze Wita" działająca przy Lokalnej Organizacji Turystycznej "Roztocze" - 5 850 zł

7. "Roztoczańskie miejsce zadumy" - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejsowości Szarowola i okolic - 4 150 zł

8. "Biesiady przy ogniskach" - Stowarzyszenie "Razem Młodzi Przyjaciele" - 4 850 zł

9. "Zielono nam, czyli tworzymy skwerek wypoczynkowy w Podhorcach" - grupa nieformalna Aktywni z Podhorzec działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Podhorcach - 3 000 zł

10. "Telewizję porzucamy i nad staw zapraszamy" - grupa nieformala Koło Gospodyń Wiejskich w Machnówku działająca przy Ulhówieckim Stowarzyszeniu Kresowym "Wspólny Cel" w Ulhówku - 5 600 zł

11. "Podniesienie atrakcyjności i prestiżu zespołu ludowego "Tarnina" - grupa nieformalna "Zespoł Ludowy TARNINA działająca przy Stowarzyszeniu "Pomocna Dłoń" w Tarnoszynie - 3 060 zł

12. "Rusz się ty!...Rusz sąsiada!" - grupa nieformalna z Rzeplina Osady bedąca inicjatywą Działaj Lokalnie - 5 700 zł

13. "Spotkajmy się przy kawie" - grupa nieformalna Dyniska zróbmy coś razem na rzecz naszej społęczności będąca inicjatywą Działaj Lokalnie - 2 640 zł