Konferencja inaugurująca program grantowy "Aktywna Lubelszczyzna"

Stowarzyszenie „Czajnia” i Centrum Wolontariatu w Lublinie zapraszają do udziału w konferencji „Aktywna Lubelszczyzna”

Konferencja odbędzie się 13 sierpnia (piątek) w godzinach 10:30-13:00 w Lublinie, w Centrum Transferu Wiedzy KUL, ul. Radziszewskiego 7, aula 408. Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.   

Celem spotkania jest prezentacja możliwości realizowania inicjatyw własnych przez małe organizacje pozarządowe i nieformalne grupy aktywnych obywateli oraz próba diagnozy kondycji organizacji i inicjatyw społecznych w regionie. Podczas konferencji zostanie też ogłoszony otwarty konkurs wojewódzki w ramach Priorytetu I NOWE FIO, który daje szanse na finansowanie pomysłów społecznych. Uczestnicy zapoznają się z zasadami programu Małe Inicjatywy. Przedstawiciele operatora zaprezentują generator ofert oraz odpowiedzą na pytania uczestników. Ponadto podczas wydarzenia zostaną poruszone kwestie związane z nowymi modelami integracji społecznej oraz rolą oddolnych inicjatyw w budowaniu więzi społecznych.

Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli lokalnych społeczności, NGO’s, grup nieformalnych, przedstawicieli samorządów, nauczycieli, bibliotekarzy, wspólnot parafialnych
i wszystkich tych, którym na sercu leży dobro najbliższego otoczenia.

Spotkanie jest częścią projektu mającego na celu wspieranie oddolnych inicjatyw obywatelskich o zasięgu lokalnym oraz edukacja w zakresie animacji społeczności lokalnych i budowania trwałych, opartych na zaufaniu więzi społecznych.

Zgłoszenia na konferencję można dokonać poprzez ankietę on- line, wchodząc na stronę www.aktywnalubelszczyzna lub wypełniając i przesyłając do biura organizatora formularz zgłoszeniowy, będący załącznikiem do niniejszego zaproszenia. Formularze można wysyłać e-mailem na adres lublin@wolontariat.org.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, ul. Gospodarcza 2, 20-217 Lublin do 10 sierpnia 2021 r. O zakwalifikowaniu się do udziału zostaną Państwo poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.

Data publikacji 2022-01-06