Oferta dla darczyńców

Stowarzyszenie "Czajnia" to organizacja pozarządowa, która wspiera społeczność lokalną dzięki dotacjom, darowiznom oraz 1% podatku dochodowego. Od początku naszego istnienia udało nam się zebrać kwotę 11 896 155,30 zł.

Uwzględniając nasze dotychczasowe doświadczenie organizacyjne i promocyjne, jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednie warunki dla rozwoju społeczności lokalnej i zaangażować się w ich działania z najwyższą starannością.

Komu pomagamy?

Nasze wsparcie i doradztwo ofiarujemy wszystkim organizacjom pozarządowym, osobom w podeszłym wieku, dorosłym, osobom niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży. Udzielamy pomocy w zakresie finansowym, szkoleniowym oraz animacyjnym w dążeniu do usamodzielnienia się i budowania pewności siebie, zapewniając pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Co nas wyróżnia?

  • Słuchamy darczyńców i analizujemy potrzeby społeczności lokalnej.
  • Efektywność to coś więcej niż oczekiwane wyniki. To przede wszystkim wspólna integracja osób, które chcą pomagać. Dajemy z siebie wszystko, aby móc wspierać innych.
  • Łączymy małe darowizny, zwiększając skuteczność i zakres oferowanej przez nas pomocy.
  • Jesteśmy związani z określonym miejscem. Działamy w miejscu zamieszkania wybranej społeczności.
  • Jesteśmy przejrzyści, jawni, wiarygodni i niezależni od władz i polityki. Fundusze, które otrzymujemy, rozdysponowujemy w rzetelny i rozważny sposób.

Czego oczekujemy?

Zwiększenia świadomości wśród społeczności lokalnej, budowanie trwałych relacji z organizacjami i ludźmi. Z Państwa pomocą uda nam się dotrzeć do szerszego grona odbiorców w sposób pośredni i bezpośredni. Zależy nam na wzajemnym kształtowaniu i tworzeniu relacji, które w sposób aktywny pozwolą uzyskać obopólne korzyści.

Numer konta darowizn 

11 1240 2832 1111 0010 0297 6283