Przywrócić nadzieję

Tytuł projektu: Przywrócić nadzieję. 

Celem projektu jest pobudzenie aktywności młodzieży zamieszkującej gminy: Łaszczów, Tyszowce, Ulhówek, Telatyn, Jarczów i Rachanie oraz wprowadzenie szeregu działań na rzecz tej grupy tj:

  • Organizację Akademii Młodego Lidera,
  • Organizację konwentu młodzieży,
  • Opracowanie i wdrożenie strategii na rzecz młodzieży,
  • Organizację wizyty studyjnej dla przedstawicieli gmin objętych realizacją projektu do miejsc działających na rzecz młodzieży,
  • Organizację konkursu wiedzy na temat małej ojczyzny,
  • Wydanie mapy oraz miniprzewodnika.

Zadanie finansowane finansowane jest w ramach programu NOWEFIO ze środków budżetu państwa. 

Wartość dofinansowania: 295 400,00