Fundusz Młodzieżowy

W latach 2022-2023 nasze Stowarzyszenie realizuje projekt Rozwój Stowarzyszenia Czajnia jako organizacji młodzieżowej. Główna idea tego projektu pojawiła się w momencie przejęcia przez Czajnię Liceum w Łaszczowie. Zadanie polega na pobudzenie aktywności młodzieży, która zamieszkuje obszar peryferyjnych gmin województwa lubelskiego położonych na pograniczu polsko-ukraińskim (jak obszar kluczowy będziemy traktowali Łaszczów, Tyszowce, Ulhówek, Telatyn, Jarczów, Rachanie, ale nie ograniczamy się tylko do tego obszaru) oraz aktywności samorządów uczniowskich z terenu tych gmin.

Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2030. 

Planujemy przeprowadzić następujące działania:

 1. Rozwój samorządu uczniowskiego. Działanie zakłada rozwój działalności samorządu uczniowskiego w naszej szkole. W ramach zadania przeprowadzimy 
  -  kampanię informacyjną na temat samorządu uczniowskiego - w każdej klasie odbędzie się spotkanie informacyjne na temat tego jaką rolę odgrywa samorząd uczniowski w szkole;
  -  wizytę studyjna dla przedstawicieli samorządu uczniowskiego;
  -  szkolenia dla samorządu uczniowskiego.
  -  organizacja w naszej szkole 25-lecia jej istnienia.
 2. Spółdzielnia uczniowska jako organizacja młodzieżowa.  W ramach działania zamierzamy:
  -  doposażyć pomieszczenie kawiarenki uczniowskiej prowadzonej przez spółdzielnię. 
  - zorganizować wizytę studyjną dla członków spółdzielni uczniowskiej. 
  - przeprowadzić cykl warsztatów z członkami spółdzielni.
 3.  Animacja kadry Liceum. Działanie to ma na celu włączyć w nasze działanie wszystkich nauczycieli zatrudnionych w naszej szkole. Ponieważ będzie to proces długofalowy to zakładamy, że w trakcie projektu uda nam się zorganizować dwa spotkania o charakterze warsztatowym nt. roli szkoły jako miejsca gdzie można rozwijać postawy obywatelskie oraz indywidualne talenty naszych uczniów. W ramach tego działania planowane jest wydanie publikacji z okazji 25-lecia szkoły. Nauczyciele będą kluczowymi osobami niezbędnymi do właściwego przeprowadzenie tego przedsięwzięcia, a publikacja ma być podsumowanie również ich pracy w naszej szkole.