Oferta partnerska

Parę słów o nas

Stowarzyszenie "Czajnia" jest organizacją pozarządową, swoją aktywność oficjalnie rozpoczęło w 2004 roku. Prowadzi działalność charytatywną, kulturalną, edukacyjną, sportową, resocjalizacyjną i rehabilitacyjną, uwidaczniającą się poprzez takie działania jak: oferowanie pomocy społecznej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, dotkniętym przemocą domową, organizowaniem wolnego czasu dla dzieci i młodzieży a także zapobieganie uzależnieniom.

Kolejną sferą aktywności stowarzyszenia jest animowanie rozwoju społeczeństwa, świadczenie poradnictwa obywatelskiego oraz działania na rzecz zachowania i promocji dorobku mniejszości narodowych. Zajmuje się również działaniami promującymi zatrudnienie i rozwój zawodowy, przeciwdziałanie bezrobociu, zwłaszcza wśród osób chorych i niepełnosprawnych oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Udziela wsparcia ofiarom katastrof, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. Pielęgnuje dziedzictwo kulturowo - historyczne, wspomaga organizacje pozarządowe i podmioty działające na rzecz społeczności lokalnej, oferując szereg informacji oraz szkoleń.

Realizujemy swoje cele poprzez:

Nasi partnerzy

 

 • Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

 • Reklama 360

 • Polsko Amerykańska Fundacja Wolności

 • Narodowy Instytut Wolności

 • Nowe FIO

 • Korpus Solidatności

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 • Urząd Gminy Tomaszów Lubelski

 • Urząd Gminy Ulhówek

 • Urząd Miasta Tomaszów Lubelski

 • UPC

 

Dlaczego warto z nami współpracować?

 • Promujemy region, w którym żyjemy
 • Zasięg naszych działań oraz wspierających nas instytucji stale rośnie
 • Inwestujemy i angażujemy się w rozwój dzieci i młodzieży, kształtując ich osobowość, pragnienia i talenty
 • Jesteśmy niezależną organizacją pozarządową. Wspólnie podejmujemy się realizacji nowych działań oraz rozwijamy te, które obecnie nadzorujemy
 • Tworzymy atrakcyjną przestrzeń dla obecnych i przyszłych pokoleń
 • Ludzi oraz ich potrzeby stawiamy na pierwszym miejscu - jeśli jesteś tego samego zdania, zapraszamy do współpracy!