Konkurs wiedzy o Małej Ojczyźnie

W ramach projektu Przywrócić nadzieję rozpoczeliśmy organizację konkursu wiedzy o Małej Ojczyźnie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gmin: Łaszczów, Tyszowce, Ulhówek, Dołhobyczów, Telatyn, Jarczów i Rachanie.