Konwent młodzieży to spotkanie młodzieży z terenu Grzędy Sokalskiej (na potrzeby projektu ograniczyliśmy ją do zasięgu gmin: Jarczów, Dołhobyczów, Łaszczów, Rachanie, Tyszowce, Telatyn, Ulhówek), które ma na celu pobudzić młodzież do działania poprzez spotkania, warsztaty i koncerty .