Rajd szlakiem cerkiewnym przez Gminy Dołhobyczów i Ulhówek

I Rajd Turystyczny po Grzędzie Sokalskiej, który odbył się w dniu 29 kwietnia 2023r. Rozpoczęcie rajdu miało miejsce o godz. 9.00 w miejscowości Budynin i trwał do godz. 19.00 kiedy to odbył się koncert Orkiestry św. Mikołaja (Budynin). 

W ramach rajdu Uczestnicy mogli poruszać się dowolnie (preferowane było poruszanie się pieszo i rowerem) pomiędzy punktami, w których zaplanowano różne wydarzenia o charakterze turystyczno-krajoznawczym. W trakcie rajdu można było wejść do następujących cerkwi w: Budyninie, Korczminie, Mycowie, Wyżłowie, Dłużniowie, Chłopiatynie, a także do świetlic w miejscowościach: Oserdów i Budynin. 
 
Dla uczestników przewidziano następujące atrakcje: 
- prelekcje "O Żydach w Bełzie" w m. Oseredów,
- wystawę fotograficzną "Grzęda Sokalska. Perspektywy" w m. Korczmin,
- wystawę "Ludzie Grzędy Sokalskiej" w m. Dłużniów, 
- Wystawę "Sokalszczyzna" w m. Wyżłów (Grzęda Sokalska po drugiej stronie granicy), 
- oprowadzania po cerkwi w Mycowie z odniesieniem do dziedzictwa kulturowego pogranicza,
- koncert - Orkiestry św. Mikołaja - w m. Budynin, 
- obserwację m. Bełz (Ukraina) przez teleskop w m. Oseredów.
 
 
Szczegółowy harmonogram zostanie zarejestrowanym uczestnikom przekazany najpóźniej w dniu rajdu. 
 
Organizator: Stowarzyszenie "Czajnia".
Współorganizatorzy: Gmina Ulhówek i Gmina Dołhobyczów
Partnerzy: Lubyckie Stowarzyszenie Regionalne, Biuro Turystyczne Quand, Stowarzyszenie Moje Nowosiółki, Stowarzyszenie Miłośników Wożuczyna i Okolic.